انواع اعمال جراحی زنان

تخمدان ها بخشی از سیستم تولید مثل زنان هستند. خانم‌ها دو تخمدان دارند که علاوه بر تخمک هورمون های استروژن و پروژسترون تولید می‌کنند. در طی دوران باروری یعنی از بلوغ تا قبل از یائسگی هر خانم در هر سیکل ماهیانه یک تخمک آزاد می‌کند. گاهی کیسه‌ای حاوی مایع که به آن کیست گفته می‌شود، در تخمدان شکل می‌گیرد. خانم‌ها برای اطمینان از سلامت خود باید به طور مداوم تحت آزمایش‌های مختلف باشند تا اگر علائمی نشانگر بیماری دیدند از آن آگاه شوند.

در مطب دکتر مظاهری با بهره مندی از جدیدترین و بهترین دستگاه‌ها، کیست تخمدان به صورت کامل رفع شده و بیمار در بازه زمانی کوتاهی درمان می‌شود.

 سیستم تولید مثل زنان

تخمدان ها بخشی از سیستم تولید مثل زنان هستند. خانم‌ها دو تخمدان دارند که علاوه بر تخمک هورمون های استروژن و پروژسترون تولید می‌کنند. در طی دوران باروری یعنی از بلوغ تا قبل از یائسگی هر خانم در هر سیکل ماهیانه یک تخمک آزاد می‌کند. گاهی کیسه‌ای حاوی مایع که به آن کیست گفته می‌شود، در تخمدان شکل می‌گیرد. خانم‌ها برای اطمینان از سلامت خود باید به طور مداوم تحت

 آزمایش‌های مختلف باشند تا اگر علائمی نشانگر بیماری دیدند از آن آگاه شوند.

در مطب دکتر مظاهری با بهره مندی از جدیدترین و بهترین دستگاه‌ها، کیست تخمدان به صورت کامل رفع شده و بیمار در بازه زمانی کوتاهی درمان می‌شود.